ผู้ช่วยผบ.ตร.ตามคืบคดีมาเลย์ชนเรือประมงชาวไทย

ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงสตูลติดตามคืบหน้าคดีมาเลย์ชนเรือประมงชาวไทย ลั่นตามความยุติธรรมให้จงได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เดินทางลงจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ที่โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โดยในการนี้มีชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสตูลร่วมผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 90 คน สำหรับการประชุม เพื่อสร้างต้นแบบเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และยังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงสภาพปัญหาและเข้า มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ยังได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอแนะเทคนิควิธีการและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นของอาสาสมัครภาคประชาชน

นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้หน่วยงานของรัฐมีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม ประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็กอันส่งผลให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ขึ้นต่อไป

พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับคดีเรื่องมาเลเซียขับเรือชนชาวประมงไทยนั้น ทางด้านกฎหมายสำนวนคดีเรานำเรื่องยื่นไปยังกระทรวงต่างประเทศแล้ว และการร้องเรียนของชาวบ้านเราทำเอกสารสำนวนส่งไปยังประเทศมาเลเซียได้รับทราบถึงปัญหาระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเข้าใจว่าญาติพี่น้องของผู้สูญเสียยังรอความหวังทางหน่วยงานรัฐ เราทำให้เต็มที่สุดความสามารถ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close