กาฬสินธุ์เปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์ท่องเที่ยวนวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่บ้านหนองแวงภูปอ หมู่ 8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางวาสนา จำเริญสาร พัฒนากรประจำตำบลภูปอ, นายนิยม  สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ พร้อมด้วยนายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ, นายปัญญา มาตรา ตัวแทนบ้านพักโฮมสเตย์ และผู้นำชุมชน ต้อนรับนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 9 เส้นทางตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี 2563

นายนิยม กล่าวว่า จากความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ที่มีของดีหรือจุดแข็งหลายอย่าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่วัดอินทร์ประทานพรภูปอ ผลผลิตภาคการเกษตรกรรม ที่หลากหลาย ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิ่งทอ อาหารพื้นบ้าน ความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ความสามัคคีของคนในชุมชน การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี โดยเฉพาะยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหล่านี้คือสิ่งที่หลอมรวมความเป็นหนึ่ง และนำมาซึ่งความสงบสุขของชุมชน กระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ในการยกระดับเป็นขุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาด ให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนตลอดปี สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับฐานรากได้เป็นอย่างดียิ่ง

ขณะที่นายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ กล่าวว่า สำหรับบ้านพักหรือโฮมสเตย์ในชุมชนหนองแวงภูปอนั้น ที่มีความพร้อมต้อนรับการพักแรมของนักท่องเที่ยวมีจำนวน 20 หลัง แต่ละหลังมีหลายห้อง หรือหากต้องการพักผ่อนแบบลูกทุ่งๆ กางเต็นท์ หรือเลือกพักผ่อนตามชานเรือน เพื่อตากอากาศ นับดาว ก็มีให้เลือกหลายสไตล์ ทั้งนี้ในส่วนอัตราการเข้าพัก ราคาคนละ 250 บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้า ขณะที่อาหารเย็นก็จะมีบริการอาหารพาแลงครบทุกรสชาติ ทั้งนี้ในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ ซึ่งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรพอดี โดยมีการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ และมีอาหารตามฤดูกาลเกิดขึ้นตามท้องไร่ท้องนามากมาย ทางชุมชนหนองแวงภูปอก็จะถือโอกาสนี้ จัดเมนูพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เปิบกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ทำจากกบ เขียด ปู ปลา หนูนา แมลงต่างๆ พืชผักพื้นบ้านซึ่งถือเป็นอาหารหายากและปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างที่เรียกว่าของแซบอีสานให้ทานกัน จึงขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน และนอนฟังเสียงสนูว่าว กินข้าวใหม่ปลามัน ที่ชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอด้วยกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close