ผบญ.หญิงใจดี6ปีนำเงินเดือนแจกคนเดือดร้อน

ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดีรับตำแหน่งมา 6 ปี เงินเดือนไม่เคยได้ใช้ รับเงินเดือนหลวงมาแจกลูกบ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน อนามัย ที่เดือดร้อน

นางลั่นทม งุ้ยไก่ วัย 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เปิดเผยว่า ตนเองได้รับเลือกจากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว ประมาณ 6 ปี โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ 53 ตารางกิโลเมตร มีประชากรลูกบ้าน 3000 กว่าคน และตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ว่าค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐเป็นเงินเดือนจำนวน 9000 บาท ตนจะไม่นำมาใช้ส่วนตัว ตนจะอุทิศให้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัด มัสยิด โรงเรียน และชาวบ้านผู้เดือดร้อนยากไร้ โดยจะนำเงินเดือนที่ได้หลังจากที่ถูกทางอำเภอหักไปแล้ว เหลือเท่าไรก็จะนำมาเก็บรวบรวมไว้ หลังจากนั้นทุกๆ 6 เดือน ก็จะนำไปมอบให้โรงเรียน วัด มัสยิด อนามัย ตามลำดับคิวที่ได้มีการประชุมตกลงร่วมกันไว้ มอบแต่ละครั้งยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 40,000-60,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือ ตามเหตุทุกข์ร้อนส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของตนเองก็จะอาศัยเงินรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น กิจกรรมในวันนี้ตนก็ได้นำเงินส่วนตัวมาใช้ซื้อสีทาเครื่องเล่นประมาณ 3,000 บาท และซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเลี้ยงครู นักเรียน และช่างจิตอาสา รวมแล้วประมาณ 5,000 บาทด้านนางสาวพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์ ผอ.รร.ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 83 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 12 คน ซึ่งเด็กนักเรียนที่มาเรียนมีทั้ง สัญชาติ มอญ ไทย พม่า ไทยพุทธ ไทย มุสลิม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และโรงเรียนแห่งนี้มีอายุการก่อสร้างที่นานมาก หลายอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะอาคารหอประชุมและโรงอาหาร ไม่กล้าให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปใช้ และทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมปรับปรุง จึงได้แค่ประคับประคองใช้ไปตามสภาพ และพยายามซ่อมแซมปรับปรุงเท่าที่ทำได้ โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชาวบ้านผู้ปกครองในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวน่าสนใจ

Close