ครูสาวใช้เวลาว่างทำสวนมัลเบอร์รี่ไม่พอขาย!!

เส้นทางทำมาหากิน! สุดยอดครูสาวใช้เวลาว่างทำสวนมัลเบอร์รี่ ทำไวน์ไม่พอขาย!!

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่าได้รับแจ้งว่ามีครูสาวโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ใช้เวลาว่างทำสวนมัลเบอร์รี่ เนื้อที่ 2 งานข้างบ้านของตัวเอง จนเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดไม่พอขาย จึงเดินทางไปยังสวนของครูสาวทราบชื่อ “ครูพิศมัย สมมิตร” คุณครูพิศมัย กล่าวว่า เมื่อก่อนพื้นที่ข้างบ้านมีอยู่ 2 งานปลูกไม้ผล แต่ไม่ออกผลและตายไป จึงมาทดลองปลูกมัลเบอร์รี่แทน 300 ต้น ปลูกมาย่างเข้าปีที่ 4 ส่งขายร้านอาหารใกล้บ้าน

“ครูพิศมัย กล่าวว่า เมื่อก่อนพื้นที่ข้างบ้านมีอยู่ 2 งานปลูกไม้ผล แต่ไม่ออกผลและตายไป จึงมาทดลองปลูกมัลเบอร์รี่แทน 300 ต้น ปลูกมาย่างเข้าปีที่ 4 ส่งขายร้านอาหารใกล้บ้าน มัลเบอร์รี่จะส่งขายในรูปแบบผลสด แช่แข็ง และ แปรรูปทำแยม ไวน์ ข้าวเกรียบ ขนมชั้น เปียกปูน และ น้ำเชื่อมมัลเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ “ไวน์” การปลูกมัลเบอร์รี่จะทำเป็นซุ้มโดมโน้มกิ่งเข้าหากัน ซึ่งวิธีการปลูกมัลเบอร์รี่จะปลูกเป็น 2 แถวคู่ระยะห่าง 2?3 ม.ให้น้ำทางสายยางที่โคนต้น มีกลุ่มนวัตวิถีมาเยี่ยมชมสวนมัลเบอร์รี่อยู่บ่อยๆ และคณะครูนักเรียนมาศึกษาดูงาน ไวน์ขายขวดละ 250 บาท (700ซีซี) มัลเบอร์รี่จะเก็บได้เมื่ออายุ 45 วัน เก็บหนึ่งครั้งจะได้ผลมัลเบอร์รี่ ราว 100กก. จะทยอยตกแต่งกิ่งครั้งละ 2 แถว ให้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพเป็นหลัก ผลสดจะขาย กก.50 บาท ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหลังเลิกสอนหนังสือและวันหยุดดูแลแปลงมัลเบอร์รี่ อยากที่จะปลูกพืชเกษตรใหม่ๆที่ดีมีประโยชน์

นอกจากนี้ผลมัลเบอร์รี่ ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น แยมหม่อน เยลลี่หม่อน ขนมพาย ข้าวเกรียบ ไอศกรีมหม่อน หม่อนแช่อิ่ม หม่อนอบแห้ง ลูกอมหม่อน น้ำหม่อน ไวน์หม่อน เป็นต้น ผู้ที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดปราจีนบุรี สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ครูพิศมัย สมมิตร โทรศัพท์ 081-945-1752

ข่าวน่าสนใจ

Close