เชียงใหม่ลงนามมบันทึกข้อตกลงปลูกข้าวสายพันธ์ุใหม่

ม.เชียงใหม่จัดลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าว

ที่ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ 15 จังหวัด เพื่อให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ หลังกรมการข้าวรับรองสายพันธุ์เป็นทางการเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากผลการวิจัยได้สายพันธุ์ใหม่โดยใช้การยิงลำไอออนพลังงานต่ำกับข้าวหอมมะลิ105 และข้าวสังหยด ทดลองปลูกภายใต้ มช.-ราชบุรี โมเดล ทำให้มีผลผลิตสูงกว่า 1,000 กก./ไร่จากปกติ 400-500 กก./ไร่ จึงเป็นโอกาสให้ชาวนาไทยมีรายได้สูง 10,000 บาท/ไร่ได้ทันที จากปกติที่ผลผลิตน้อยกว่าเวียดนามที่ทำได้มากที่สุดไร่ละกว่า 800 กก.โดยการส่งเสริมนี้จะเน้นการตลาดนำการผลิต ดูแลชาวนาสมาชิกแบบครบวงจร และควบคุมคุณภาพข้าวตลอดการผลิต เพื่อให้สมดุลทางการตลาด

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวว่า การขยายผลความสำเร็จครั้งนี้เป็นโอกาสให้ชาวนาไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ด้วยการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี และมีตลาดรองรับแน่นอน ใน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมเพื่อการบริโภค พันธุ์(มช 10-1 หรือ FRK-1) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4)และข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23) ซึ่งเกษตรกรพึงพอใจอย่างมากจึงเป็นที่มาของการลงนามร่วมมือครั้งนี้และยังมีอีก 7 สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองที่อยู่ระหว่างขยายผลให้เกษตรกรโอกาสต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close