แห่ช้อปเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนของดีโคราช

นักท่องเที่ยว แห่ช้อปเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ของดีเมืองโคราช ก่อนเดินทางกลับหลังหยุดยาวชดเชยสงกรานต์

ที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและในจังหวัดนครราชสีมา พากันเดินทางมาแวะซื้อของฝากหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกันอย่างคึกคัก เพื่อนำกลับไปฝากเพื่อนๆและญาติพี่น้องหลังหยุดยาวชดเชยสงกรานต์

ซึ่งหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาดินด่านเกวียน เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีขึ้นชื่อเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผา จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นศูนย์รวมเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาแวะช้อปจับจ่ายของฝากของท่ะลึก จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด่านเกวียน ได้ชมเตาเผา โรงปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากด่านเกวียนที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไปพร้อมๆกัน ซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้แวะเวียนมาเที่ยวชมชุมชนเครื่องปั้นด่านเกวียนกันอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในท้องถิ่นจะมีการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะโดยชาวบ้านด่านเกวียน ทุกคนจะมีส่วนร่วมดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว บริหารจัดการกิจกรรม เพื่อต่อยอดส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้ง ยังมีมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close