ชาวบ้าน สื่อ ทหาร ตำรวจ ที่ปัตตานีปลูกต้นไม้วันแม่

ชาวบ้าน สื่อ ทหาร ตำรวจ ที่ปัตตานี ร่วมพลังปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อแม่เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม

กลุ่มรักบ้านเกิดบูเกะโต๊ะบีแด กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ พร้อมด้วย ผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ และร่วมกัน ปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคมแห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบพันธุ์กล้าไม้สะตอ ยางนา พะยอม มะฮอกกานี กฤษณา และมะขาม 1,000 ต้น แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวอิศรา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกบนเขาบูเกะโต๊ะบีแด ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมวิว ดูทะเลหมอกยามเช้าแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับเขาโต๊ะบีแด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ตาชี เป็นเขาที่มีลานหินกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ฝั่งอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีจุดไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ในช่วงกลางวันจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ช่วงเย็นจะได้เห็นดวงตะวันลับขอบฟ้า และในส่วนภาคกลางคืนจะได้เห็น แสงจันทร์ แสงดาว และแสงไฟระยิบระยับจากชุมชนเชิงเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ของเยาวชนในพื้นที่ และมีนักท่องเทียวจากในพื้นที่และต่างพื้นที่รวมถึงจากเพื่อนบ้าน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนมาก

น.ส.รอกีเยาะ อาบู ประธานกลุ่มรักษ์บ้านเกิดบูเกะโต๊ะบีแด ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ เราร่วมกันกับ ชุมชน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และกลุ่ม ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ ทางชุมชนยังได้รับ ถุงบรรเทาความเดือดร้อนจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย ทางชุมชน จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ในครั้งนี้ ที่สำคัญ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เห็นความสำคัญ กลุ่มเล็กๆที่มีสมาชิก100 กว่าคน ที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสงบสุข

ข่าวน่าสนใจ

Close