ทพ.48จับมือปชช.ทำความดีถวายพระพันปีหลวง

ผู้การกรม ทพ.48 นำกำลังร่วมกับ ปชช.จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสองข้างทาง" ถวายเป็นพระราชกุศล

ที่บริเวณหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็งใต้ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสองข้างทาง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม ลดปริมาณขยะ ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจรไป-มาโดยมี พ อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 และครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสองข้างทาง” ได้ทำการตัดหญ้า เก็บขยะ พร้อมทั้งทำการตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง ตั้งแต่บริเวณชุมชนหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงเรียนราชพัฒนา ต.มะรือโบออก โดยกำลังพลซึ่งเป็นทหารพรานหญิง ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดบริการน้ำดื่มให้กำลังพลและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close