อบจ.พัทลุงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล

อบจ.พัทลุงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคืนความสมบูรณ์

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยปลาน้ำจืด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ขึ้น ตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดประจำปี 2563 ในเหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 435,000 ตัว โดยในวันนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดขึ้นที่ห้วยแม่โอ ท้องที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ..พัทลุง จำนวน 45,000 ตัว

นายวิสุทธิ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้มและคืนความสมบูรณ์สู่แนวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและตามแนวชายฝั่งน้ำต่างๆของจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินการปล่อยปลาน้ำจืด ในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา เมื่อฤดูน้ำหลากปลาเหล่านี้จะไปตามการไหลของน้ำและขยายพันธุ์ไปตามสายน้ำต่างๆและยังเป็นการช่วยให้ประชาชนชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถจับปลาเหล่านี้ไปเป็นอาหารและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close