ประจวบฯนำร่องโครงการ”บวร ออนทัวร์”

ประจวบฯนำร่องโครงการ "บวร ออนทัวร์" แห่งแรกที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน

ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือโครงการ “บวร ออนทัวร์” มี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 12 ชุมชนใน 8 อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพร การทำผ้ามัดย้อม การทำยาหม่องสมุนไพร การทำเมี่ยงคำ การทำสบู่สมุนไพร การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและพืชผักปลอดสารพิษโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งมีการปล่อยขบวนจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานท่องเที่ยวชุมชน เยี่ยมชมฐานเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง ฐานเรียนรู้ธนาคารต้นไม้ และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ชมความงดงามของวัดเขาถ้ำม้าร้องและบ่อน้ำทิพย์ กิจกรรมพายเรือคายัคในคลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า พร้อมเดินทางไปกราบนมัสการพระพุทธกิตติสิริชัยและพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศบนยอดเขาธงชัย

นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงได้ขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศกว่า 20,000 ชุมชน เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 3,000 ชุมชน มีการต่อยอดโครงการบวร ออนทัวร์ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่เสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี 125 ชุมชนคุณธรรม เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 12 ชุมชน ได้นำร่องเปิดการท่องเที่ยวโครงการ “บวร ออนทัวร์” เป็นแห่งแรกที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านม้าร้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและเป็นต้นแบบให้ชุมชนคุณธรรมในอำเภออื่น ศึกษาเรียนรู้เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close