พายุฤดูร้อนถล่มหนัก32จังหวัดกระทบ3,000หลัง

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 32 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 23 – 28 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 32 จังหวัด 84 อำเภอ 172 ตำบล 393 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,320 หลังคาเรือน 7,715 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย แยกเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านโฮ่ง พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้ กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอขาณุวลักษบุรี ร ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน และอำเภอห้างฉัตร นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอไพศาลี อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอชุมตาบง แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น และอำเภอลอง เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอฝาง และอำเภอแม่แจ่ม พิจิตร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน และอำเภอเมืองพิจิตร เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอเขาค้อ น่าน เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา ตาก เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด เชียงราย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอพาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู ง มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร มหาสารคาม ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสระ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง

ข่าวน่าสนใจ

Close