อดีตข้าราชการร้องขอผู้ว่าปัตตานีแก้น้ำท้วมขัง

อดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร้องขอผู้ว่าปัตตานีแก้ปัญหาน้ำท้วมขัง

ในพื้นที่ จ.ปัตตานี มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท้วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ ถนนซอยเจริญประดิษฐ์ 5 หน้าอาคารสำนักงานบูรณาการยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ถนนด้านหลัง โรงแรมซีเอสปัตตานี

ส่งผลให้นายอับดุลรอฮิม เซะบารู อดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี ออกมาเรียกร้องให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน เร่งแก้ปัญหาถนนและน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณศูนย์ราชการ ซอยเจริญประดิษฐ์ 5 ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองปัตตานี ตำบลสะบารัง รอยต่อกับเขตเทศบาลตำบล รูสะมิแล จ.ปัตตานี กรณีดังกล่าวผู้เดือดร้อนเคยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี ให้แก้ปัญหาแบบองค์รวมบูรณาการ ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีความคืบหน้า

จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงมาดูด้วยตนเอง ถึงความเดือนร้อนของประชาชนบ้างอย่าปล่อยฟังแต่ลูกน้องรายงานอย่างเดียว หวังอย่างยิ่งว่าคงได้การช่วยเหลือในครั้งนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close