ผู้ว่าปัตตานีถกพัฒนาคุณภาพสังคมชีวิตวิถีใหม่

ผู้ว่าปัตตานีถกการพัฒนาคุณภาพสังคมและชีวิตวิถีใหม่ปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมการพัฒนาคุณภาพสังคมและชีวิตวิถีใหม่ปัตตานี โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบแนวทางในการ ขับเคลื่อน“ศูนย์การพัฒนาคุณภาพสังคมและชีวิตวิถีใหม่ปัตตานี” โดยมีเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมคุณภาพ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจำนวนผู้ยากจนลดลง จำนวนหมู่บ้านล้าหลังลดลงเกิดสังคมน่าอยู่ มีคุณภาพรวมทั้งมีฐานข้อมูลการพัฒนาที่แม่นยำที่มีคุณภาพมีฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศ (Big data)ที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้ทุกภาคส่วน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close