ผู้ว่าฯเปิดโครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน

ขอนแก่นเปิดครัวกลางชุมชนไม่ทิ้งกัน แบ่งปันอาหาร-รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ซับน้ำตาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต่อเนื่อง

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ พอช. ร่วมเปิดโครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ พอช. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐแะภาคเอกชน ได้กำหนดจัดกิขกรรมขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะผ่อนคลายลงและเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 5 โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นำปิ่นโตมารับอาหารเย็น รวมกว่า 300 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่แสดงออกถึงความไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดำเนินการมาอยางต่อเนื่อง จากความเสียสละและความร่วมมือร่วมใจกันของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้วยการทำอาหารแจกผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ผ่านมาได่มีการแจกจ่ายให้กับ คนไร้บ้าน คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง คนตกงาน คนพิการ ดังนั้นวันนี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่ทุภาคส่วน จะยังคงให้ความช่วยเหลือคนขอนแก่นอย่างตอ่เนื่องต่อไปด้วยเมนูอาหารที่หลากหลายหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน

ขณะที่ นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การจกจ่ายอาหารเย็นวันนี้จะแบ่งเป็น 6 โซนประกอบด้วย โซน1 ชุมชนเขต1, โซน 2-3 ชุมชนเขต 2, โซน 4-5 ชุมชนเขต 3 และโซน 6 คือชุมชนเขต 4 ทุกคนจะนำปิ่นโตมาด้วย อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโรงครัวกลางนอกจากการจัดตั้งที บขส.1 แห่งนี้แล้ว ยังงมีการมอบหมายให้แต่ละชุมชนดำเนินโครงการในพื้นที่ ด้วยการจัดทำอาหารแจกจ่ายภายในชุมชน เพื่อลดความแออัดและเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบเข้าถึง โดยเทศบาลฯ จะเป็นคนกลางในการจัดระบบหรือการรับบริจาคสิ่งของ วัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร โดยจะมีคณะทำงานร่วมนำวัตถุดิบที่ได้รับจากผู้ใจบุญนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนเพื่อจัดทำอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายในพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโรงครัวชุมชนนั้นจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งขณะนี้เงินสนับสนุนที่ได้รับจากการเยียวยารายละ 5,000 บาท ก็ได้รับครบแล้ว 3 เดือนไปเมื่อเดือน มิ.ย.และเดือนเข้าสู่เดือน ก.ค.หลายคนก็ยังคงตกงานอยู่ดังนั้นการที่เทศบาลฯ และคนในชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ปันกันอิ่ม ด้วยเมนูอาหารที่จัดทำขึ้นในแต่ละวัน จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่คนขอนแก่นนั้นไม่ทอดทิ้งกันอีกด้วย

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close