ติดประกาศห้ามใช้อาคารบ้านสุขาวดี

เมืองพัทยา ติดประกาศเขตเพลิงไหม้ ห้ามใช้อาคารบ้านสุขาวดี พร้อมประสานโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบโครงสร้าง

จากกรณีเกิดเพลิงไหม้ อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี เลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ล่าสุด นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา ได้นำประกาศเมืองพัทยา เรื่องเขตเพลิงไหม้อาคาร (บ้านสุขาวดี) ไปติดไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณบ้านสุขาวดี บ้านเลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (ห้องใต้ดิน) ขนาด 65.50×100 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยอาคารดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 56 และมาตรา 57 ห้ามผู้ใดกระทำการในเขตเพลิงไหม้และบริเวณติดต่อกันภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศคำสั่งแบบ ค.23 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 46 วรรคหนึ่ง กรณีอาคารมีสภาพหรือดารใข้ที่เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากติดประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตเพลิงไหม้อาคารบ้านสุขาวดี แล้วจะมีการทำหนังสือส่งไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีและสักนักควบคุมอาคารจังหวัดชลบุรี ภายใน 15 วัน เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานเข้าตรวจสอบภายในตัวอาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี ภายใน 45 วัน เมื่อครบกำหนด 45 วัน ถึงจะทราบว่าจะสามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายภายในตัวอาคารได้วันไหนมายังเมืองพัทยาอีกครั้ง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close