ด่านกักกันสัตว์ตากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19

ด่านกักกันสัตว์ตาก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ตามโรงเรียน ก่อนเปิดเทอม กว่า 60 แห่ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก (ด่านระหว่างประเทศไทย-เมียนมา) กล่าวถึง แผนการทำงานในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 และโรคอื่นๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.แม่สอด-พบพระและ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ว่า ด่านกักกันสัตว์ตาก(ด่านแม่สอด) ได้ประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่และได้เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษาโรงเรียน เสร็จสิ้นไปแล้ว กว่า 60 แห่ง โดยการประสานกับนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.ตาก เขต 2 และทีมงาน อย่างไรก็ตามหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะให้ทางด่านกักกันสัตว์ตาก ได้เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวก็สามารถแจงมาได้

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก -นายสัตวแพทย์จตุพร อรุณไพร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการด่านกักกันสัตว์ตาก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมรถยนต์และเครื่องพ่นฉีดยา และทีมงานผู้ประสานงาน คือ นายจิรวัฒน มงคลจุฑาเศรษฐ “สจ.ชัย” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต1 แม่สอด ,นายอัศวิน พินิจวงษ์ “สท.ตู่” สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมรถยนต์และเครื่องพ่นฉีดยา ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตาก ได้ เข้าทำการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรค การต้านโรค ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่หลากหลาย รวมทั้งน้ำยาฆ่าทำลายเชื้อ COVID-19 ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนภาคแรกปีการศึกษา 2563

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close