“ธรรมนัส”มอบส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกรเกาะยาว

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทราบปัญหาการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. อำเภอเกาะยาว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อรับทราบปัญหาการครอบครองที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้กับประชาชน จำนวน 4 ราย

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น ทั้งเรื่องการถือครอง การครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินของประชาชน พร้อมจะนำปัญหาที่ได้รับฟังมาแจ้งทางคณะ ครม.ให้รับทราบ เพื่อทำการแก้ไขร่วมกันต่อไป อีกทั้งยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในอำเภอเกาะยาว ด้วยการนำเงินกองทุนของ ส.ป.ก. เข้ามาส่งเสริมการทำอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ให้พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นอกจากการทำอาชีพประมง อำเภอเกาะยาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งก็ส่งผลดีกับประชาชนที่จะรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้

สำหรับข้อมูลการดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรวม 8 อำเภอ 39 ตำบล พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 54 โครงการ พื้นที่รับมอบเนื้อที่ประมาณ 328,953 ไร่ พื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 37,260 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 134,700 ไร่ (ที่สาธารณะ พื้นที่ที่มีหนังสือสำคัญ ฯลฯ) พื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 156,993 ไร่ จัดที่ให้เกษตรกรแล้ว 9,141 ราย สำหรับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเกาะยาว ประกอบด้วย 3 ตำบล พื้นที่ดำเนินการ 4,211 ไร่ ดำเนินการจัดแล้ว 251 ราย จำนวน 284 แปลง 1,886 ไร่ คือ

1.ตำบลเกาะยาวใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 115 ราย 169 แปลง 1,240 ไร่

2.ตำบลพรุใน หมู่ที่ 1 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 53 ราย 59 แปลง 505 ไร่

3. ตำบลเกาะยาวน้อย หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 52 ราย 56 แปลง 138 ไร่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close