ขอนแก่นเปิดเมืองคุมเข้มโควิดอย่างเข้มงวด

ขอนแก่น เปิดเมือง ด้วยมาตรการคุมเข้มโควิดอย่างเข้มงวด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ตอกย้ำความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 4 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ภาพรวมนั้นผ่อนคลายอย่างมาก ที่ผ่านมาคณะทำงานภายใต้ พรก.ฉุกฌฉิน ในระดับจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ทุกคำสั่งที่รัฐบาลและ ศบค.ได้สั่งการและกำชับถึงแนวทางการปฎิบัติได้ถูกนำมาบังคับใช้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ทุกคนได้ผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มาได้แล้วในระยะหนึ่ง แต่ด้วยความไม่ประมาท การ์ดไม่ตกและทุกอย่างต่อเดินหน้าต่อไป ซึ่งคนขอนแก่นทุกคนนั้นให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามคำแนะนำในด้านต่างๆอย่างเข้มงวด โดยจะเห็นได้ว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ทุกหน่วยมีการดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ที่ให้บริการ การจัดให้มีการบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดพื้นที่ตามสุขอนามัย ตามเวลาที่กำหนดหรือทันทีที่เสร็จสิ้นการให้บริการ การเว้นระยะห่างทางสังคม การกำหนดจุดยืน และการเข้ารับริการเพื่อลดความแออัด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ทั้งหมดหลายเป็นวิถี New Normal ที่คนขอนแก่นนั้นคุ้นชินและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขทุกวัน

“ในการปะเมินการทำงานนั้น จังหวัดได้ทำการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับแผนงานที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะการผ่อนคลายในมาตรการต่างๆ ที่วันนี้ขอนแก่นแสดงให้เห็นแล้วว่า ทันทีที่รัฐบาลสั่งการมานั้น สถานประกอบการ กลุ่มเจ้าของกิจการ รวมปึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรืทอหน่วยงานต่างๆที่ถูกระบุนั้นสามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้ทันทีด้วยมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และที่สำคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจงานด้านบริการ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนา หรือกาจัดนิทรรศการ งานอีเว้นท์ต่างๆ ก็จะกลับมาจัดที่ขอนแก่นในรูปแบบ New Normal ในภาพรวมทั้งหมด

ผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เมื่อคนขอนแก่นคุ้นชินกับการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติรูปแบบใหม่แล้วนั้น จากนี้ไปคือแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สอดรับกับแผนงานที่รัฐบาลกำหนด ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การสนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่ ที่ทั้งหมดได้ถูกนำมาเป็นแผนงานในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ที่ครอบคลุมทุกชุมชนหมู่บ้าน รวมไปถึงการที่แต่ละอำเภอนั้นจะเร่งจัดทำโครงการและแผนงานมาสอดรับกันโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องสามารถดำเนินงานได้ทันทีตามที่รัฐบาลนั้นสั่งการเพราะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายและผ่านพ้นไป โอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเมืองขอนแก่น ทั้งหมดจะต้องถูกนำมาดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ทันที

“จะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีการกำหนดแผนงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไว้แล้วและทยอยกำหนดแผนในรูปแบบของโครงการต่างๆที่ทุกหน่วยงานนั้นได้ระดมสมองกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งขอนแก่น นั้นยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่ไม่หยุดนิ่ง มีการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายเป็นทีม มีการกำหนดแผนงานต่างๆเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เป็นจังหวัดที่เปิดเมืองมาโดยตลอด ด้วยมาตรการป้องกันและควบคมการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดีวิถี New Normal ที่คนขอนแก่นนั้นคุ้นชิน ประสานกับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเริ่มเข้ามาในพื้นที่ที่ทุกคนนั้นปฎิบัติตามมาตรการที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด จะทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยและดำเนินกิจการต่างๆได้อย่างมีความสุข และก้าวผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน”

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close