เมล่อนแสนอร่อยที่เคียงบึงฟาร์มขอนแก่น

มาขอนแก่นต้องชมและต้องชิม เมล่อนแสนอร่อย ในยุค New Normal นับสิบสายพันธุ์ ที่เคียงบึงฟาร์ม

ที่เคียงบึงฟาร์ม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างทยอยกันมาเที่ยวชมฟาร์มเมล่อน ฟาร์มโคขุน และร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ฟาร์มแห่งนี้กำหนด หลังกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าฟาร์ม และห้องอาหาร การตรวจวัดอุณหภุมิของผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยว การให้บริการเจลล้างมือ การลงทะเบียนผ่าระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะ การเว้นระยะห่างในจุดให้บริการทุกจุดตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเคียงบึงฟาร์มแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญในกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของ จ.ขอนแก่น ที่เป็นฟาร์มเมล่อนที่สวยงามและจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูกอีกด้วย

นายจีรภัทธ วรสิงห์ เจ้าของฟาร์มเมล่อน เคียงบึงฟาร์ม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ฟาร์มต้องปิดตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. ตามการประกาศของรัฐบาล วันนี้เข้าสู่มาตรการผ่อนคลายระยะที 4 แล้ว ฟาร์มจึงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งด้วยมาตรฐาน New Normal อย่างครบถ้วน โดยทำการทดลองเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันนี้กลับมาให้บริการอ่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าว ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และจาก จังหวัดข้างเคียง ต่างทยอยกันมาชมความสวยงามของเมล่อน นับ 10 สายพันธุ์ มาชิมเมล่อน หวาน กรอบ สด อร่อย ,ไอศครีมเมล่อน,เมล่อนปั่นและการแปรรูปเมล่อน มารับประทานอาหารที่ยืนยันว่าร้านอาหารของทางร้านนั้นปลาร้านัวมากก มาพักผ่อนหย่อนใจและคลายอิริยาบถจากความตรึงเครียดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งฟาร์ม ได้จัดระบบการให้บริการที่เป็นไปตามขั้นตอนที่ทางจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจว่าฟาร์มของเรานั้นปลอดภัยไร้โควิดอย่างแน่นอน เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. หรือหากจะมาเป็นหมู่คณะหรือการศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 081-7682244 ได้อีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close