ขอนแก่นพร้อมเข้าสู่ผ่อนปรนระยะ4

ขอนแก่น พร้อมเข้าสู่การผ่อนปรนระยะ 4 โชว์มาตรฐานความปลอดภัยในยุค New Normal ที่สมบูรณ์แบบ

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การผ่อนปรนระยะที่ 4 ที่จะครอบคลุมทุกกิจการ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิ.ย.ที่จะถึงนี้นั้น ซึ่งเทศบาลฯ เป็น 1 ในคณะทำงาน ที่ต้องออกไปประเมิน ให้คำแนะนำ แต่ที่สำคัญ คือตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไปที่จะต้องผ่อนปรนนั้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ให้สถานประกอบการเข้าใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าภาษาทางการหรือภาษาที่รัฐบาลพูดมาเสมอก็คือการ์ดไม่ตก จะต้องดูแลตนเอง การผ่อนคลายและผ่อนปรน นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายตนเองแล้ว ยังคงเป็นการผ่อนปรนในกิจกรรม และกิจการต่างๆอีกด้วย

ภาคประชาชนในยุค New Normal เช่นนี้ 3 เรื่องที่สำคัญและชัดเจนคือ สวมใส่หน้ากาอนามัย,ล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง เทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนขอนแก่นนั้นเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางดังกล่าวจนกลายเป็นค่านิยมที่ทุกคนนั้นนำไปปฎิบัติกันเต็ม 100 % รวมไปถึงวิถีการกิน หรือการจัดการขยะเพราะเมื่อสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ทั้งตามครัวเรือน หรือพื้นที่ต่างๆ ที่มีมากขึ้น การจัดการขยะ ในยุค New Normal ก็ต้องมีการจัดระบบเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นทุกมาตรการที่ดำเนินการมา นั้นเทศบาลฯได้มีการประสานการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด,ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินทุกมาตรการ ทั้งในเรื่องของการควบคุมและเฝ้าระวัง สถานการณ์โควิด-19 การผ่อนปรนตามระยะต่างๆที่รัฐบาลกำหนด วันนี้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 4 การรองรับการเดินทาง การรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ รองรับการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา รวมไปถึงกิจกรรมในด้านต่างๆที่ขอนแก่นจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง บนวิถี New Normal ซึ่งขอนแก่น นั้นพร้อมในภาพรวมทั้งหมด ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดอย่างแน่นอน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close