ร.พ.กมลไสย เรียกร้องให้เกิดธรรมาภิบาลในสธ.

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วม เรียกร้องให้เกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลกมลไสย จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม โดยการได้ถือป้ายข้อความ “SAVE” พร้อมร่วมกันร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” และกล่าวคำว่า #SAVE ธรรมาภิบาล #คนดีต้องมีที่ยืน แสดงออกถึงพลังสีขาวพร้อมกันกับบุคคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระบุว่า ไม่ได้เป็นการสนับสนุนฝ่ายใด แต่เป็นเพียงการรวมพลังในการแสดงออก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเสมอมา และให้กำลังใจคนทำดีได้มีที่ยืน พร้อมทั้งยืนยันว่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลกมไสยทุกคนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและบริการประชาชนเหมือนเดิมต่อไป

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นอกจากโรงพยาบาลกมลไสยที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลหนองกุงศรี และโรงพยาบาลยางตลาด ซึ่งได้นัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ โดยมีการถือป้าย SAVE ธรรมาภิบาล #คนดีต้องมีที่ยืน และป้ายมีชื่อนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น พร้อมร้องเพลง เพื่อแสดงออกถึงพลังให้เกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close