อส.นราฯเพิ่มศักยภาพดูแลพื้นที่ปลายด้ามขวาน

บก.ควบคุม อส.จชต.ประเมินความเข้มแข็ง อส.นราฯย้ำเพิ่มศักยภาพดูแลพื้นที่ปลายด้ามขวาน

ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พล.ท.มโนช จันทร์คีรี ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าชุดตรวจเยี่ยมการประเมินความเข้มแข็งของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินความเข้มแข็งของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดคุ้มครองตำบล อำเภอเจาะไอร้อง และชุดคุ้มครองตำบล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถให้กับอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความเข้มแข็ง ของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีการประเมินทั้ง มาตรฐานด้านกายภาพ, มาตรฐานด้านกำลังพล และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พล.ท.มโนช จันทร์คีรี ได้กล่าวให้กำลังใจในการทำงานของกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำด้านความปลอดภัย และอย่าประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงมากแล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close