พังงามอบนมเด็กที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

พังงา มอบนมเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ร่วมมอบนมเด็กที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพังงา ให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 109 คน ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา และอำเภอเกาะยาว

ซึ่งทางแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาได้รับรายงานจากในพื้นที่ต่างๆ ว่า มีเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 3 ปี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ปกครองไม่มีงานทำ ทำให้ขาดรายได้ และบุตรมีความจำเป็นต้องได้รับนม ประกอบกับบางพื้นที่ห่างไกลมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการของรัฐ จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทำการสำรวจข้อมูลเด็กระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ทั้ง 8 อำเภอ พบว่ามีเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน 2,110 คน จำแนกเป็นช่วงอายุ 1-3 ปี จำนวน 1,628 คน อีกทั้งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงามีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน พร้อมกับรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการจัดหานมเด็กในครั้งนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ได้รับบริจาคเงินภาคเอกชน รวมเป็นเงิน 110,000 บาท และได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทำการจัดซื้อนมผงตามความเหมาะสมของเด็กรอบที่ 1 ให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 109 คน กำหนดมอบใน 2 โซน 4 อำเภอ คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา และอำเภอเกาะยาว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close