ภูเก็ตร่วมใจโครงการจิตอาสาพระราชทาน

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวง ร.๙)” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิ.ย.

นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำรองผู้ว่าราชการหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวง ร.๙)” และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของที่ได้รับจากการแบ่งปัน ให้กับอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด+19) และร่วมมือร่วมใจทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙)” ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่น การตัดแต่งต้นไม้ และการขุดลอกคลอง และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ข่าวน่าสนใจ

Close