เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต1

สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงโควิด-19

ที่โรงเรียนบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา คำสองสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ (เขตตรวจราชการที่ 14) ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสุวิตตา ไชยเชษฐ์ (น้องหมิง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมะกรูด ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เห็นว่า การเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร โทรทัศน์รุ่นเก่า ไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ ไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และให้คำแนะนำในการติดตั้ง และปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลา และช่องทางการรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้ พร้อมจัดส่งให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close