สภาองค์กรชุมชนแจกแม่ไก่พันธุ์ไข่ให้ชาวต.บางเตย

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางเตย แจกแม่ไก่พันธุ์ไข่ กินไข่ได้ทั้งปี เสริมความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านตำบลบางเตย ช่วงป้องกันโควิด-19

นายณัฐคม ขาวยั่งยืน อายุ 52 ปี เลขาธิการสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเตย ได้นำแม่ไก่พันธุ์ไข่มาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ต.บางเตย ครัวเรือนละ 5 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปเลี้ยงไว้บริโภคไข่ สำหรับเป็นแหล่งอาหารที่สามารถหาบริโภคได้เองภายในครัวเรือน ช่วงระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งนายณัฐคมกล่าวว่า การทำโครงการช่วยเหลือชุมชนในตำบลบางเตยนั้น ได้มีกลุ่มชาวบ้าน 3 กลุ่ม ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยบางกลุ่มนั้นต้องการก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อนำไปเพาะไว้กินเองภายในครัวเรือน บางรายที่เป็นเกษตรกรต้องการพันธุ์มะนาว เพื่อจะนำไปปลูกไว้บริโภคเองในบริเวณบ้าน โดยไม่ต้องออกไปหาซื้อ และบางครัวเรือนต้องการแม่ไก่พันธุ์ไข่ เพื่อนำไปเลี้ยงไว้กินไข่ในครอบครัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งทางสภาองค์กรชุมชนได้เตรียมที่จะจัดหาแหล่งอาหารที่เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไว้กินเองได้ เป็นการช่วยเหลือตนเองภายในครัวเรือน มาแจกจ่ายให้ ตามจำนวนเงินงบประมาณเท่าที่พอจะจัดหามาได้ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านนำไปเพาะปลูก หรือเลี้ยงไว้กินเองในครอบครัวต่อไป

สำหรับสภาองค์กรชุมชนนั้น เป็นองค์กรนอกเหนือจาก อบต. ที่สมาชิกนั้นมาจากชาวบ้านธรรมดาทั่วไป และนักการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการได้ แต่สามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ โดยจะต้องจดทะเบียนขึ้นเป็นสภาองค์กรชุมชนในตำบลนั้นๆ และจะได้รับเงินงบประมาณมาจากรัฐบาลผ่านมาทางจังหวัด เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนนั้นเองในแต่ละตำบล

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close