ทหารมอบสิ่งของให้กับชาวไทยพุทธยะลา

มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับชาวไทยพุทธ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุด ทสพ.311/สทสพ.303) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 305, กองร้อยทหารพรานที่ 3314 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 33 และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนไทยพุทธในพื้นที่บ้านบันนังสตา หมูที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้มอบของอุปโภค/บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าประชาชนในพื้นที่มีความเดือนร้อน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และแสดงออกถึงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่

ด้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯ ในพื้นที่ ได้กล่าวขอบคุณ โฆษกชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและการไม่ทอดทิ้งประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close