วิ่งมอเตอร์เวย์สาย7(พัทยา-มาบตาพุด)ฟรี!

ทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์สาย 7 (พัทยา-มาบตาพุด) ฟรี! เปิดให้เข้าออกเฉพาะจุดปลายทางบริเวณด่านอู่ตะเภาเท่านั้น

กรมทางหลวงมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่ม เพื่อทดสอบระบบและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยจะเรียกเก็บอัตราใหม่ (ช่วงพัทยา-มาบตาพุด) ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้จะเปิดให้เข้าออกเฉพาะจุดปลายทางบริเวณด่านอู่ตะเภาเท่านั้น

สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี ปัจจุบันเปิดให้บริการช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา สำหรับส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุดมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา รวมระยะทางรวม 32 กิโลเมตร

ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าบริการ เช่น กรณีที่ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อไปอู่ตะเภา ให้คืนบัตรที่ด่านอู่ตะเภา แต่ชำระค่าผ่านทางในอัตราสูงสุดที่ด่านโป่งเท่านั้น โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ 25-100 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 45-160 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-235 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมผ่านทางเท่าเดิมที่เคยจ่าย (โป่ง-อู่ตะเภา และพัทยา-อู่ตะเภา อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง 0 บาท ทุกประเภท)

อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายหลังการทดลองใช้แล้วจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มเติมสำหรับช่วงใหม่ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ 25-130 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 45-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-305 บาท

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close