ผู้ว่านราฯมอบหนังสือรับรองแก่ผู้กักตัวครบ14วัน

ผู้ว่านราฯมอบหนังสือรับรองแก่ผู้กักตัวสังเกตอาการครบ 14 วันจากศูนย์ Local Quarantine

ที่ศูนย์ Local Quarantine โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการมอบหนังสือรับรองกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่กักตัวสังเกตอาการจนครบ 14 วัน ซึ่งการกักตัวสังเกตอาการเป็นกระบวนการควบคุมโรค โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดต้นทางที่รับคนไทยจากด่านและเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ซึ่งหากไม่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ที่กำหนด จะเข้าสู่การ Local Quarantine ที่จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์ Local Quarantine ในจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 120 แห่ง มีความแตกต่างกันแต่ละสถานที่ ได้มีการดัดแปลงสถานที่เป็นที่พักจึงพยายามให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยได้แจ้งให้นายอำเภอ เข้าไปดูแลให้มากที่สุด ซึ่งขอชื่นชมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะศูนย์ Local Quarantine ของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในช่วง 14 วันเป็นการควบคุมโรคที่มีความจำเป็น และจะต้องมีการหาทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากศูนย์ Local Quarantine ในโรงเรียนต่างๆจะมีการคืนพื้นที่เพื่อเปิดการเรียนการสอน สำหรับการอยู่ร่วมกันในศูนย์ฯของเจ้าหน้าที่และผู้กักตัวฯขอให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และขอแสดงความยินดีแก่ผู้กักตัวสังเกตอาการที่จะได้กลับบ้านไปร่วมเทศกาลฮารีรายอได้ทัน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบหนังสือรับรองการกักตัว ณ สถานกักตัว ให้แก่ผู้กักตัวสังเกตอาการ จำนวน 45 คน จากศูนย์ Local Quarantine ที่โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 30 ราย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close