นราธิวาสประชุมเข้ม6กิจการหลักที่ได้รับการผ่อนปรน

นราธิวาส เร่งประชุมแนวทางการประเมินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับ 6 กิจการหลักที่ได้รับการผ่อนปรน

ที่ห้องประชุมพิชิตบำรุง สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคโควิด-19 จ.นราธิวาส ประชุมร่วมกับนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 เทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อติดตามแนวทางตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะทำงาน (ศปก.จ) เข้ารับฟังบรรยายสรุป แนวทางการประเมินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับ 6 กิจการ ที่ได้รับการผ่อนปรน ได้แก่ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านเสริมสวย/ตัดผม รักษาสัตว์. สนามกีฬา/สวนสาธารณะ และตลาดนัด/ตลาดน้ำ ในพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาสหลังจากนั้น รอง ผวจ.และคณะได้ลงพื้นที่บริเวณร้านจำหน่ายอาหารแผงลอย ริมถนนสุริยะประดิษฐ์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือวางไว้บริการลูกค้า รวมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการซื้ออาหารของลูกค้าด้วย โดยคณะฯได้มีการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการในบริเวณดังกล่าวด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close