นราธิวาสพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่2คน

นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย สะสม 38 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 11 ราย

สรุปข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. จากศูนย์ปฏิบัติการณ์สถานการณ์ COVID-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2 ราย

 

โดยรายที่ 37 เป็นเด็กชาย อายุ 6 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ต.แว้ง อ.แว้ง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 35 ส่วนรายที่ 38 เป็นหญิง อายุ 51 ปี เป็นคนเลี้ยงเด็ก ภูมิลำเนาอยู่ ต.แว้ง อ.แว้ง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 35 เช่นกัน ส่วนการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 2,112 ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน 1,946 ราย พบเชื้อ จำนวน 38 ราย (เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย) รอผล จำนวน 128 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 11 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 26 ราย เสียชีวิต ยังคงมีเพียง 1 ราย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close