พุทธศาสนิกชนร่วมมืองดกิจกรรมลานพระบรมธาตุ

พุทธศาสนิกชน ร่วมมืองดกิจกรรมวิสาขบูชา ลานพระบรมธาตุเจดีย์ ป้องกันโควิด-19

บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในเช้าวันวิสาขบูชา ประจำปีนี้ได้งดกิจกรรมการตักบาตรทำบุญ งดการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนเพื่อสวดมนต์บูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และในคืนนี้งดการเวียนเทียนซึ่งอาจนับได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ 1 พันปีก็ว่าได้ โดยไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่ามีการงดกิจกรรมวิสาขบูชา หรือกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธสาสนาใดๆที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคาบสมุทรทะเลใต้ ในปี 2563 ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 1 พันปีที่มีการงดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงวันวิสาขบูชา คือวันคลายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

โดยปกติทุกปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช จะคลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรทำบุญในช่วงเช้าจากนั้นจะร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนกระทำทักษิณาวัตรรองเขตพุทธาวาสที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิธาตุ องค์พระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประเพณีปฏิบัติของพุทธสาสนิกชนมายาวนานร่วม 1 พัน จึงได้ชื่อว่าเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชีวิต จนกำลังจะถูกส่งเสริมให้กลายเป็นมรดกโลกในเร็วๆนี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close