ผู้ใจบุญชาวนราฯร่วมบริจาคเงินผ่านศูนย์โควิด

ผู้ใจบุญชาวนราฯร่วมบริจาคเงินผ่านศูนย์โควิดช่วยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

ที่อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งข้าวสวยพร้อมกับข้าวคาวหวาน จำนวน 200 ชุด ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาส ไว้รับประทานอาหารในช่วงมื้อค่ำของการเปิดปอซอ หรือละศีลอด รวมทั้งวันต่อๆไปเพื่อใช้ในการบริโภค ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน อันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสิ่งของที่ได้มีการบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เป็นการบริจาคเงินของผู้ใจบุญชาวนราธิวาส ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วยมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ตามบัญชีโครงการ คนนราไม่ทิ้งกัน จนสร้างความดีอกดีใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของบริจาค เนื่องจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงินคนละ 5,000 บาท ของรัฐบาล

แต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ช่วงเวลา 16.00 น. ก็จะมีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งข้าวสวยพร้อมกับข้าวคาวหวานอีก จำนวน 300 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จากโครงการดังกล่าวนี้ ที่อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เช่นกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close