ผู้ว่านราฯมอบถุงยังชีพ4,720ชุดให้ประชาชน

ผู้ว่านราฯ มอบถุงยังชีพ 4,720 ชุด ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ลุกมาน บาเกาะ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคกเคียน ร.ท.ณัฐสิทธิ์ สุขรุ่ง ผู้บังคับการกองร้อยปืนเล็กที่ 1 นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

ด้านนายเอกรัฐ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVD – 19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมจึงได้มีแนวทางสั่งปิดสถานที่ต่างๆ และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ห้ามเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับทราบข้อมูลปัญหาในท้องถิ่นได้รวดเร็ว นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยด่วน ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ประชาชนได้อยู่บ้าน ลดการออกมาข้างนอกเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVD – 19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนในเขตตำบลโคกเคียนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close