ชาวบ้านร้องศูนย์ฯอบต.สลักไดไม่แก้ขยะชุมชน

ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรม อบต.สลักได ละเลยหน้าที่ไม่แก้ปัญหาขยะชุมชน มานานกว่า 8 ปี ร้องเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแทบจะทุกปี

ที่ทำการการเคหะแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการจัดการขยะชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร และแกนนำชาวบ้านผู้อาศัยในชุมชนกว่า 20 คน หลังชาวบ้านสุดทน ทำหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียนเรื่อง การละเลยหน้าที่ไม่ดูแลผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านการเคหะ-เอื้ออาทร ของ อบต.สลักได โดยมีข้อความระบุว่า ในชุมชนได้รับความเดือนร้อนจากควันไฟ,กลิ่น และมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะเป็นเวลานานกว่า 8 ปี ทาง อบต.สลักได ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองจนเกิดข้อร้องเรียนนับครั้งไม่ถ้วน

ซึ่งนายปรีชา สมสีใส ปลัด อบต.สลักได ประธานในที่ประชุม ได้หารือคณะกรรมการจัดการขยะชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร และแกนนำชาวบ้านผู้อาศัยในชุมชน ถึงปัญหาการจัดการขยะที่เรื้อรังมานาน เนื่องจากทาง อบต.สลักได หยุดดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมานานกว่า 8 ปี ชาวบ้านมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทรกว่า 2,000 หลังคาเรือน ต้องเผาขยะกันเองจากเตาเผาขยะที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 2 เตาเผาจากนายมานพ แสงดำ นายก อบต.สลักได เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งสภาพในปัจจุบันจะพังแหล่ ไม่พังแหล่ เผาขยะแต่ละครั้ง ควันไฟ กลิ่น และมลพิษ กระจายฟุ้งกระทบ ชาวบ้านในชุมชนมการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทรกว่า 2,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบว่า หมู่บ้านใกล้เคียงประกอบไปด้วย บ้านจะแกโกน ม.16 และบ้านตะบัล ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันกว่า 2,000 ครัวเรือน

ทั้งๆ ที่ทางสำนักงานการเคหะแห่งชาติสุรินทร์ได้ทำหนังสือถึง นายมานพ แสงดำ นายก อบต.สลักได เพื่อเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่าง อบต.สลักได ,สำนักงานการเคหะแห่งชาติสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อจัดการขยะร่วมกัน โดยทางการเคหะแห่งชาติ และชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร ยินดีออกค่าใช้จ่ายในการ ขนย้ายและจัดการขยะ ซึ่งทำหนังสือเสนอถึง 3 ครั้ง แต่กลับยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือมีข้อสั่งการใดๆจาก นายก อบต.สลักได ร้องศูนย์ดำรงธรรม อบต.สลักได ละเลยหน้าที่ไม่แก้ปัญหาขยะชุมชน มานานกว่า 8 ปี ร้องเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแทบจะทุกปียังมึน

ที่ทำการการเคหะแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการจัดการขยะชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร และแกนนำชาวบ้านผู้อาศัยในชุมชนกว่า 20 คน หลังชาวบ้านสุดทน ทำหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียนเรื่อง การละเลยหน้าที่ไม่ดูแลผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านการเคหะ-เอื้ออาทร ของ อบต.สลักได โดยมีข้อความระบุว่า ในชุมชนได้รับความเดือนร้อนจากควันไฟ,กลิ่นและมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะเป็นเวลานานกว่า 8 ปี ทาง อบต.สลักไดไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองจนเกิดข้อร้องเรียนนับครั้งไม่ถ้วน

ซึ่งนายปรีชา สมสีใส ปลัด อบต.สลักได ประธานในที่ประชุม ได้หารือคณะกรรมการจัดการขยะชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร และแกนนำชาวบ้านผู้อาศัยในชุมชน ถึงปัญหาการจัดการขยะที่เรื้อรังมานาน เนื่องจากทาง อบต.สลักได หยุดดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมานานกว่า 8 ปี ชาวบ้านมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทรกว่า 2,000 หลังคาเรือน ต้องเผาขยะกันเองจากเตาเผาขยะที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 2 เตาเผาจากนายมานพ แสงดำ นายก อบต.สลักได เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งสภาพในปัจจุบันจะพังแหล่ ไม่พังแหล่ เผาขยะแต่ละครั้ง ควันไฟ กลิ่น และมลพิษ กระจายฟุ้งกระทบ ชาวบ้านในชุมชนมการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทรกว่า 2,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบว่า หมู่บ้านใกล้เคียงประกอบไปด้วย บ้านจะแกโกน ม.16 และบ้านตะบัล ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันกว่า 2,000 ครัวเรือน

ทั้งๆ ที่ทางสำนักงานการเคหะแห่งชาติสุรินทร์ได้ทำหนังสือถึงนายมานพ แสงดำ นายก อบต.สลักได เพื่อเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่าง อบต.สลักได ,สำนักงานการเคหะแห่งชาติสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อจัดการขยะร่วมกัน โดยทางการเคหะแห่งชาติ และชุมชนการเคหะสุรินทร์และหมู่บ้านเอื้ออาทร ยินดีออกค่าใช้จ่ายในการ ขนย้ายและจัดการขยะ ซึ่งทำหนังสือเสนอถึง 3 ครั้ง แต่กลับยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือมีข้อสั่งการใดๆจาก นายก อบต.สลักได

ข่าวน่าสนใจ

Close