ศูนย์ปชส.เดินหน้าสร้างความเข้าใจต้านภัยโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รุก ดินหน้าสร้างความเข้าใจต้านภัยไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

บริเวณย่านตลาดสด เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่แจกแผ่นพับ ใบปลิว ให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

โดยได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนยังด่านตรวจ จุดตรวจ และตลาดสด ภายในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อสร้างความตระหนักให้ช่วยกันป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับการแจกแผ่นพับ ใบปลิว ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก “ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนของฉัน” ไม่แชร์ข่าวปลอม Fake News หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สังคมออนไลน์ อันนำไปสู่การสร้างความตื่นตระหนกแก่ส่วนรวม รับฟังประกาศและข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น รวมถึงสร้างความเข้าใจในมาตรการกักตัวเอง 14 วัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close