ผู้ว่าฯพังงาแจงการใช้โรงพยาบาลสนาม

ผู้ว่าฯพังงา แจง การใช้โรงพยาบาลสนาม เฝ้าสังเกตอาการ ขอให้ประชาชนเข้าใจ ทำเพื่อพี่น้องชาวพังงาให้รอดปลอดภัย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้ใช้โรงแรมพังงา เบย์ รีสอร์ท บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้เฝ้าสังเกตอาการกรณีฉุกเฉินที่เกินความสามารถของโรงพยาบาลจังหวัดจะรับได้ ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 80 ห้อง และอาคารหอประชุมเป็นที่จัดให้เป็นที่พักชั่วคราวของพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาจากต่างพื้นที่หรือต่างประเทศและมีภูมิลำเนาที่อยู่ในจังหวัดพังงา

 

ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วในต้นทาง และจะนำมาเฝ้าระวังอาการ 14 วันในสถานที่แห่งนี้ก่อน เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้นำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา สิ่งสาธารณูปโภค และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆเข้ามาจัดเตรียมไว้เกือบแล้วเสร็จแล้ว

 

ซึ่งไม่อยากให้ประเด็นนี้เป็นที่วิตกกังวลหรือสร้างหวาดระแวงตื่นกลัวในการนำบุคคลมาเฝ้าสังเกตอาการที่นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว เราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตามที่แพทย์ได้แนะนำ และที่สำคัญไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ ในวันนี้เราสู้อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็น ดังนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องทำในเวลานี้มากที่สุดและจะต้องร่วมกันปกป้องบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน

ส่วนเรื่องสินค้ายังไม่ปรากฏว่ามีการกักตุนเกิดขึ้น มีเพียงระยะแรกเท่านั้นที่ประชาชนเกิดการความตื่นตระหนกแย่งกันซื้อจนการผลิตไม่เพียงพอ เช่น ไข่ไก่ แต่ในปัจจุบันเริ่มสามารถซื้อหาได้แล้ว อยากให้ประชาชนมีสติและนำหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม การไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ มาตรการต่างๆที่จังหวัดได้ออกประกาศไป ขอให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ ให้ความร่วมมือและช่วยกันปกป้องรักษาบ้านของเรา

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close