รพ.สระแก้วเปิดแล็ปตรวจหาเชื้อโควิดเองได้

รพ.สระแก้ว เปิดแล็ปตรวจหาเชื้อโควิดเองได้ ทราบผลภายใน 3 ชม. แห่งแรกในภาคตะวันออก

นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบผู้ป่วยในหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว ทำให้โรงพยาบาลมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการจะต้องถูกวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้ามาบริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ในขณะที่คนไข้ที่มารักษาโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อความปลอดภัยได้แยกให้ไปตรวจที่อีกอาคารหนึ่ง ที่เป็นห้องตรวจเฉพาะโรคทางเดินหายใจที่ระบบป้องกันการติดเชื้อที่ดีจะได้ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อลดการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลได้มีมาตรการส่งยาไปให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุถึงที่บ้าน

 

ผอ.รพ.สระแก้ว กล่าวว่า ได้เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ใช้เวลาเตรียมการมาเป็นเดือน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เดินทางมาดูมาตรฐานของเครื่องมือ ห้องตรวจ และบุคลากร ก่อนที่จะให้เปิดแล็ปตรวจหาเชื้อนี้ได้ ที่สำคัญถือเป็นความโชคดีของจังหวัดสระแก้วที่เมื่อปี 2545 ได้เคยลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่นานาชาติ ระหว่างไทยกับอเมริกา ทำให้มีประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนา เฝ้าระวัง สอบสวนโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อใหม่ๆ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโรคปอดบวม จึงได้นำมาใช้เครื่องมือชุดนี้มาใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ว โดยใช้น้ำยาอีกชนิดหนึ่งในการตรวจ สามารถตรวจได้วันละ 94 ราย ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ จากปัจจุบันที่ต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรีต้องใช้เวลารอผลเกือบ 3 วัน เนื่องจากจังหวัดภาคตะวันออกต้องส่งตรวจที่นี่ที่เดียว

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วได้พัฒนาระบบตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นจังหวัดแรกของภาคตะวันออก ช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองคัดกรองผู้ป่วยและผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคได้รวดเร็วขึ้น จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อลดลงอย่างมาก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close