ผู้ว่าฯนราฯตรวจความพร้อมที่กักตัว29จุด

ผู้ว่านราฯ ตรวจความพร้อมสถานที่ Local Quarantine เผยศูนย์ระดับอำเภอรวม 29 จุด รองรับได้กว่า 1,000 คน

ที่โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดตั้ง Local Quarantine ของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส รายงานข้อมูลการจัดตั้งสถานที่ Local Quarantine ซึ่งจะรองรับได้ประมาณ 30 คน ในเบื้องต้นมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ไว้แล้ว

ทางด้านนายเอกรัฐ  กล่าวว่า ในส่วนของสถานที่ Local Quarantine ที่มีความพร้อมแล้ว คือ สถานที่รองรับในระดับอำเภอ ซึ่งนายอำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 อำเภอ มี 29 จุด ได้ประกาศให้เป็นศูนย์ Local Quarantine รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานทั้งผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำเป็นต้องกักตัวไว้สังเกตอาการ จะสามารถใช้สถานที่ได้ โดยขณะนี้มีผู้เข้าพักในศูนย์ Local Quarantine จำนวน 152 ราย ใช้สถานที่ Local Quarantine ในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 , อำเภอยี่งอ ใช้พื้นที่ของอาคารตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน , อำเภอระแงะ ใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส , อำเภอศรีสาคร , อำเภอสุคิริน ใช้พื้นที่ของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งมีการปรับให้เป็นศูนย์ Local Quarantine ในระดับอำเภอ ในภาพรวมทุกอำเภอรองรับได้ประมาณ 1,000 คน โดยศูนย์ทั้งหมดจะให้นักวิชาการ แพทย์ ดูความเหมาะสมในการใช้สถานที่ ว่ากลุ่มผู้ที่เดินทางมามีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อย จะให้เข้าไปอยู่ในจุดใด และจะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามอาการตามมาตรฐาน Local Quarantine ต่อไป

นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าได้มีการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ Local Quarantine ตามศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งศูนย์ Local Quarantine ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นสถานที่รองรับ สังเกตอาการ โดยกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ที่อยู่ในศูนย์ฯคือผู้ที่ไม่มีอาการป่วย แต่ต้องสังเกตอาการในระยะฟักตัว 14 วัน สำหรับจังหวัดนราธิวาสล่าสุดพบผู้ป่วย จำนวน 22 คน

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เร่งจัดตั้งสถานที่ Local Quarantine แล้วในหลายพื้นที่ โดยที่อำเภอแว้ง ได้มีการบูรณาการร่วมกัน กับ อบต.แว้ง จัดตั้งสถานที่ Local Quarantine โดยใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลแว้ง ซึ่งจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับได้ 15 คน ขณะนี้มีผู้มาเข้าพักแล้ว 1 คน เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เริ่มกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ขณะนี้ยังไม่มีอาการป่วย ทางอำเภอแว้ง และ อบต.แว้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวก และให้บริการทางด้านสุขภาพ ตรวจวัดไข้ ดูแลด้านอาหาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID – 19

ด้านนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีอำเภอเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ได้จัดเตรียมสถานที่เป็นศูนย์ Local Quarantine แล้ว  ซึ่งเป็นโรงแรม มีห้องพัก 32 ห้อง โดยจะดูแลอาหารทั้ง 3 มื้อ พร้อมเครื่องของใช้ 1 ชุด และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยประสานงานร่วมกันระหว่างกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลในพื้นที่ และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมดูแลเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ที่ต้องกักตัวในพื้นที่ต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close