ภูเก็ตซ้อมแผนเตรียมเปิดรพ.สนามรับมือโควิด19

จังหวัดภูเก็ต ซ้อมแผน เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ซึ่งมีความเหมาะสม ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการคำนวณสถิติตัวเลขแนวโน้มของผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยนักระบาดวิทยา พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีปัจจัยของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากและมีเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกคือด่านท่าฉัตรไชย,ทางอากาศคือสนามบินภูเก็ตและทางน้ำคือท่าเทียบเรือต่างๆ

จากปัจจัยดังกล่าวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับภาครัฐเอกชนและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัด ทำโรงพยาบาลสนามภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด19 ทั้งนี้โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่จังหวัดจะเปิดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยCOVID-19 ที่มีอาการรุนแรง สำหรับโรงพยาบาลสนามภูเก็ตจะเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการและเป็นผู้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยขณะนี้การเตรียมโรงพยาบาลสนามภูเก็ตมีความพร้อมโดยได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมาช่วยในการดำเนินการเป็นอย่างดี และขอยืนยันว่า ขอให้พวกเรายืนหยัดและก้าวไปด้วยกัน และบุคลากรพร้อมแล้วที่จะบริการพี่น้องประชาชน

 

ด้านแพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเป็นความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคประชาชน และโรงพยาบาลทั้งหมด เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยกำหนดจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 110 เตียง บนพื้นที่ 2 ชั้น ชั้นล่างจำนวน 40 เตียง และชั้นบน 70 เตียง โดยแบ่งพื้นที่ชายหญิงแยกออกจากกัน และแบ่งพื้นที่การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเบา และพื้นที่ผู้ป่วย 7 วันหลังก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้าน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และรัฐบาลที่สนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ป่วย จะดำเนินการดูแลผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบ เป็นบวก และมีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ แต่มีผลการทดสอบ ติดเชื้อโควิด 19

สำหรับบุคลากร ที่ประจำ ณ โรงพยาบาลสนามจะประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง โดยมีการใช้ระบบ Video Call หุ่นยนต์ในการดูแล พร้อมวีดีโอ เพื่อมอนิเตอร์ ผู้เข้ารับการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการ Monitor ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดกันทั้งนี้ผู้ป่วยที่ต้องการจะพูดคุย จะมีจุดวีดีโอคอล ในอัตรา 9 เตียงต่อ 1 จุด โดยในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจะลงไปดูแล ที่เตียง พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วย ตามมาตรฐานทางการแพทย์

 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงศาลากลางหลังใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 โดยภาคเอกชน ร่วมปรับปรุง สนับสนุนเตียงที่นอนผ้าปูที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยทั้งหมด และมีทีมของโรงพยาบาล ดูแล เรื่องการจัดการของผู้ป่วย การกำหนดแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ มีทีมอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องการบำบัดขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งมีจิตอาสาเข้าไปช่วย ทำความสะอาด พื้นที่ ณโรงพยาบาลสนาม โดยโรงพยาบาลสนามจะเริ่มเปิดทดลองระบบในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 และช่วงบ่ายจะมีการซ้อมแผน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต โดยกำหนดจะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close