กรมศิลป์ฯปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมายชั่วคราว

กรมศิลปากร สั่งอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โคราช ปิดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสมเดช ลิลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (25 มีนาคม 2563) นายประทีบ เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ได้ให้สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในท้องที่หลายจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีภารกิจการให้บริการแหล่งเรียนรู้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ กรมศิลปากร จึงออกประกาศให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดการให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 – 25 เมษายน 2563 ซึ่งรวมถึง อุทยานประวัติศาสตร์พิมายด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close