นครพนมยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าฯนครพนม เฝ้าติดตามไวรัส โควิด -19 ทุกวัน นครพนมยังไม่พบผู้ป่วย

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก มีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 145,615 ราย ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.) และจากการติดตามผู้ลงทะเบียนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง มีรายงานผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 5 ราย ซึ่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำ ภาพรวมสถานการณ์ในจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) 20 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 20 ราย และเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน หลังจากกลับพื้นที่เสี่ยง (เขตติดโรคติดต่ออันตราย จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) รวมทั้งหมด 124 รายสิ้นสุดการติดตาม 78 ราย คงเหลือ 46 ราย ซึ่งจะครบวันสิ้นสุดการติดตามในวันที่ 5 เมษายน 2563

ในส่วนของกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ออสเตรีย เกาะไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ปากีสถาน สเปน มาเลเซีย ฟินแลนด์ อเมริกา ตุรกี นอร์เวย์ โปรตุเกส กรีซ เดนมาร์ก บราซิล ชิลี เนเธอร์แลนด์ประเทศเช็กเกีย ลักเซมเบิร์ก สวีเดน อิสราเอล โปแลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย เอกวาดอร์ ญี่ปุ่น (บางเมือง) อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ รวม 73 ราย สิ้นสุดการติดตาม 45 ราย คงเหลือ 28 ราย วันสิ้นสุดการติดตาม วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 เดินทางมาจังหวัดนครพนม จำนวน 17 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 17 ราย ผลการติดตามทั้ง 17 ราย ไม่มีอาการป่วยสิ้นสุดการติดตามวันที่ 26 มีนาคม 2563

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close