นครพนมสั่งปิดด่านสะพานมิตรภาพ3แล้ว

ผู้ว่าฯนครพนม ออกคำสั่งปิดด่านสะพานมิตรภาพ 3 แล้ว พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปิดเมืองทำความสะอาดครั้งใหญ่

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงนามคำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว

 

โดยหนังสือคำสั่งจังหวัดนครพนม ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : covid – 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดนครพนม ไม่แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะะงับการใช้ช่องทางการข้า ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ยกเว้นการนำข้า -ส่งออก สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า จำนวน 1 คน และคนประจำรถสินค้า จำนวน 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 แล้ว เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ขณะที่เช้าวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานในจังหวัดกว่า 500 คน ลงพื้นที่ ฉีดฆ่าเซื้อ ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ เริ่มตั้งแต่แลนค์มาร์ค พญาศรีสัตตนนาคราช และถนนทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 เนื่องจาก จ.นครพนม ถือเป็น จังหวัดชายแดน ที่เชื่อมไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ก่อนหน้านี้ มี นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ จำนวนมาก ทำให้ มีความเสี่ยง เกิดการแพร่ระบาด พร้อมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดหน่วยงานของตนเองให้สะอาด และมีมาตรการ ตรวจคัดกรอง บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทุกคน มีการตั้งด่าน ที่หน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close