แพทย์ใหญ่สสจ.นครพนมเยี่ยมบ้านผีน้อย

นายแพทย์ใหญ่ สสจ.นครพนม นำทีมปฏิบัติการเชิงรุกลุยเยี่ยมบ้านผีน้อย

นายแพทย์ใหญ่ นครพนม นำทีมปฏิบัติการเชิงรุกลุยเยี่ยมบ้านแรงงานกลับจาก นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และบุคลากรในพื้นที่ ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมบ้านแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “COVID-19″ (Coronavirus disease that was discovered in 2019) หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-19”) ที่เข้าระบบ Home Quarantine หรือการให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวออกจากชุมชน ทั้งเพื่อสังเกตอาการของตัวเองและป้องกันคนอื่นติดเชื้อจากผู้ที่มีความเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ นาหว้า ศรีสงคราม นาทม บ้านแพง ท่าอุเทน ธาตุพนม และอำเภอเมือง

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการ การเตรียมพร้อมบ้านของแรงงานที่เข้าระบบ Home Quarantine ทั้งที่เดินทางกลับถึงบ้านแล้ว และอยู่ระหว่างเดินทางกลับ โดยได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมทั้งกับครอบครัวญาติและแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย ที่ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามที่ทางราชการกำหนด โดยได้สอบถามและอธิบายแนวทางการปฏิบัติ หลักสุขาภิบาลการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งแนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย พร้อมกำชับให้บุคลากรสาธารณสุขติดตามดูแลตรวจอาการ วัดไข้วันละ 2 ครั้ง จนครบกำหนด 14 วัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close