ธรรมศาสตร์เปิดตัวหน้ากากอนามัยสะท้อนน้ำ

ธรรมศาสตร์ตั้งคณะทำงานสู้โควิด19 เปิดตัวหน้ากากอนามัยสะท้อนน้ำ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และประธานคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดจนนำไปสู่ความกังวลของสังคมไทยในภาพกว้างนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนและมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที

โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิจัยขั้นสูง ที่สำคัญคือทีมคณะทำงานควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรนา 19 นักศึกษาจิตอาสาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคม โดยในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นี้ จะมีการเปิดตัวหน้ากากอนามัยต้นแบบ รุ่น “Thammask” ซึ่งผลิตจากวัสดุผ้าสะท้อนน้ำ ที่สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง ซึ่งหน้ากากดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศโดยใช้เส้นใยโพลิเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ประกอบ 3 ชั้น และใช้นวัตกรรมผลิตอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งหน้ากากที่มีคุณสมบัติป้องกันการแพร่เชื้อ ไม่ดูดซับความชื้น และสามารถทำความสะอาดหรือซักเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ การทดสอบคุณสมบัติของหน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ ความสามารถในการกันน้ำ และรั่วซึมของฝอยละอองโดยใช้เครื่อง gas chromatography , ทดสอบผ้าโดยใช้เครื่อง FTIR Microscope ดูชนิดของผ้าว่าเป็นแบบไหน และเครื่อง SEM ดูขนาดของรูผ้า , ทดสอบความกระชับกับใบหน้า (Mask Fitting Test) เบื้องต้นตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 400 ชิ้น จากนั้นจะนำมาทดสอบประสิทธิภาพหากผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะผลิตเพิ่มอีก 1,000 ชิ้นทันที เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close