พรรคเศรษฐกิจใหม่ประชุมใหญ่วิสามัญที่ขอนแก่น

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญที่ขอนแก่น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสาน ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคทั่วประเทศ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการณ์  โดยมีนายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมประชุม จำนวน 280 คน

นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า การประชุมของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ทั่วประเทศ ในวันนี้ เพราะว่ามีสมาชิกได้เรียกร้องให้มีการประชุม ด้วยสาเหตุพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีปัญหามาก่อนหน้านี้

นายเกียรติภูมิ กล่าวต่ออีกว่า การกระทำของคณะกรรมการรักษาการจึงขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขาดความชอบธรรมในการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป ดังนั้นสมาชิกพรรคที่มาประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของพรรคตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 58 รับรองไว้ และเป็นผู้เสียหาย ต่อการกระทำของคณะกรรมการรักษาการนี้ด้วย จึงถือเอาการประชุมวันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งในวันนี้ ประกอบด้วย นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคฯ, นายสุรสิทธิ์ เปล่งสมสมบัติ รองหัวหน้าพรรคฯ,นายทีฆวัฒน์ เวศอุไร  เลขาธิการพรรคฯ, นางนัถรัฐ แดนโพธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ,นายสุเมธ สุเมธกุล โฆษกพรรคฯ,นายธนวรรณ์ พามี นายทะเบียนพรรคฯ,นายประกาย ศรีวงศ์ เหรัญญิก และ นายฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร กรรมการบริหารอื่นๆ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close