ขนส่งสระแก้วทำความสะอาดรถสาธารณะป้องกันโควิด-19

ขนส่งสระแก้ว เน้นให้ความรู้และรณรงค์ทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ ป้องกัน ไวรัสโควิด-19

นางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว อบรมแนะวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับ จนท บขส รถโดยสาร ทุกชนิด และประชาชนผู้โดยสารทั่วไป บริเวณ บขส.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

นางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามกรมการขนส่งทางบก สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับประชาชน โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบฯมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close