นร.ชัยภูมิสุดทราบซึ้งน้ำพระทัยได้แว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดหาแว่นสายมอบให้กับนักเรียนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอีก 500 อัน 500 คน ให้มีแว่นสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะกับสายตาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนที่ดีขึ้น

ณ หอประชุมจัตุรัสวิทยาคาร นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 500 อัน 500 คน สานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ซึ่งได้ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 ปี ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเอง ให้มีแว่นสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะกับสายตาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการยังมีเป้าหมายต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี 2568 เดือนละ 1 จังหวัด แห่งละ 500 อัน ในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น

ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วยต่อไปในอนาคต

ข่าวน่าสนใจ

Close