โคราชแล้งหนัก200ครัวเรือนขาดน้ำต้องขุดสระเอง

โคราชแล้งหนัก ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือนขาดน้ำ ใช้จำเป็นต้องลงขันทั้งพระและโยม ขุดสระน้ำแก้ภัยแล้งเอง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากขึ้น ล่าสุด พบว่าแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดพื้นที่กว่า 30 ไร่ อยู่ภายในวัดใกล้หมู่บ้าน ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน จำนวน 200 หลังคาเรือน ขาดน้ำใช้จำเป็นต้องไปซื้อน้ำจากบ่อน้ำบาดาลในตำบลใกล้เคียงมาใช้อุปโภค-บริโภค

นายชามิน ปล้องพุดทรา อายุ 67 ปี ชาวบ้านแฉ่ง บอกว่าเป็นปีที่สองแล้วที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง สาเหตุมาจากในพื้นที่ฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้แหล่งเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่แห้งขอดเช่นเดียวกันโดยปริมาณน้ำภายในสระน้ำบ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนในชุมชน ใน 2 หมู่บ้าน ขณะนี้แห้งขอดจนหมด ชาวบ้านขาดน้ำใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จำเป็นต้องซื้อน้ำจากบ่อน้ำบาดาลในตำบลอื่น ในราคารถละ 100 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและพระภิกษุสงฆ์ จึงหารือได้ข้อสรุปว่า จะไม่รอคอยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แต่จะลงขันจ้างรถแบ็คโฮมาขุดลอกสระน้ำให้มีความลึกเพื่อให้น้ำใต้ดินไหลซึมออกมา และเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนด้วย หากมีฝนตกลงมาในช่วงฤดูฝนนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาภัยแล้งของคนในชุมชนเอง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close