โคราชเร่งรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวหยุดมลพิษ

จังหวัดนครราชสีมาเร่งรณรงค์ชาวบ้านไถกลบตอซังข้าว หยุดการเผา หยุดมลพิษ หวังลดค่าฝุ่นละออง PM2.5

นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หยุดการเผาหยดมลพิษ ที่บ้านหนองปรือ หมู่ 11 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกับทางอำเภอครบุรี และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาตอซังข้าว เพราะนอกจากจะสร้างมลภาวะทางอากาศแล้ว ยังมีผลเสียต่อพื้นที่การเกษตร ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย

โดยการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หยุดการเผา หยุดมลพิษ ในครั้งนี้ มีการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังข้าวอย่างถูกวิธี พร้อมกับหว่านปอเทืองและฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่พึ่งสารเคมี รวมถึง มีการทำ MOU ลงนามความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลครบุรี เพื่อหยุดการเผาตอซังข้าวโดยถาวร ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ พื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา มีการเพาะปลูกข้าว กว่า 9 หมื่นไร่ ซึ่งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้วิธีเผาตอซังข้าว เพื่อกำจัดฟางข้าวและวัชพืชต่างๆ เพื่อความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย แต่กรเผาตอซังข้าวทำให้ดินเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งในปีนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ได้ช่วยกันรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดการเผาตอซังข้าว ทั้งอำเภออย่างจริงจัง โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ฝ่าฝืน จึงทำให้สถานการณ์การเผาตอซังข้าวในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ข่าวน่าสนใจ

Close